Sbor dobrovolných hasičů Třesovice       IČO: 64808246

Sbor dobrovolných hasičů v Třesovicích byl založen na podzim roku 1893, měl 26 členů činných, 2 členy přispívající, 1 čestný člen (hrabě Harrach).

Pojišťovna Slávie zaplatila dvoukolovou stříkačku. V roce 1914 byla zakoupena 4 kolová ruční stříkačka za 600 korun.

Vybraní členové sboru:
- první starosta sboru - Josef Ryba (č.p. 18)
- první velitel sboru - Čeněk Ryba (č.p. 20)
- velitel sboru do roku 1898 - Eduard Ryba (č.p. 59)
- velitel sboru do roku 1924 - Jan Bednář (č.p. 24)
- první cvičitel - František Halda (č.p. 61)
- první pokladník - Josef Flégl (č.p. 9)
- první jednatel - Josef Ryba

V současné době starostu SDH vykonává pan Milan Vejnar.